13.9.2017 / Gösterim Sayısı : 486

Ekonomik Yatırımların 12. Etabına Start Verildi

​Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklemelerin usul ve esaslarını belirleyen Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Fahri TETİK, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programıyla ilgili bugünkü Resmi Gazete de yayımlanan tebliğe ilişkin aşağıdaki açıklamayı yaptı:
Bakanlık olarak kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarını, verdiğimiz yüzde 50 hibe uygulamasıyla desteklemeye devam ediyoruz.
Bakanlığımızca bu doğrultuda Genel Bütçe imkânları ile 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 11 etap uygulandı. Bu etaplarla Ülke çapında 7.735 adet tarıma dayalı muhtelif yatırım projesini tamamlandı. Bu program kapsamındaki yatırımlar için toplam 3,3 milyar TL hibe desteği verildi. Böylelikle yaklaşık 90 bin kişiye istihdam sağlanmış oldu.
Bolu ilimizde de 2006 yılından itibaren yürütülmüş olan 10 Etap toplamında; Merkez de 29 adet, Göynük de 33 adet, Gerede de 17 adet, Mudurnu da 21 adet, Mengen ve Yeniçağa da 7 adet, Seben de 6 adet ve Dörtdivan da 2 adet olmak üzere toplam 115 adet proje hayata geçirilmiştir.  İlgili projelerin hibeye esas proje tutarları toplamı 67.038.236,10 TL ve ödenen hibe tutarları toplamı da 32.610.305,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı uygulamalarına yönelik KKYDP 11.Etap kapsamında ise,  İlimiz Gerede İlçesinde 6 adet Deri İşleme Tesisi, Merkez de 1 adet Besi Sığırı Üretim İşletmesi ve Mengen İlçesinde 1 adet Süt Sığırı Üretim İşletmesi olmak üzere hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış toplam 7 adet yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır ve projeler devam etmektedir.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklemelerin usul ve esaslarını belirleyen Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında ( 12. )Tebliğ bugünkü Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, "www.tarim.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren 90 gün süreyle devam edecek ve 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erecektir.
Program kapsamında; Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu, Çelik silo, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.
Bu Tebliğle, projelerin hibeye esas üst limitleri; Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurular 2 milyon TL, tamamlama olan başvurular 1 milyon 750 bin TL, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurular ise 1 milyon 500 bin TL üst limitini geçemeyecek. Ayrıca kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL, diğer yatırım konuları için 500 bin TL üst limitini geçmemek üzere yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Diğer yatırım konuları içerisinde, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimi konuları yer alıyor.
Bu tebliğimizle beraber, kırsal alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği vererek tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz.
Önümüzdeki günlerde Bakanlığımızca yayımlanacak Uygulama Esasları ile detayları belirlenecek olan programın tanıtımı için İl Müdürlüğümüzce eğitim ve tanıtım toplantıları yapılacaktır.
Tüm yatırımcılarımızı, söz konusu programa başvurarak kırsal alana yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi. 

''