8.9.2017 / Gösterim Sayısı : 335

Toprağını Analiz Ettir Cebini ve Toprağını Koru

​Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı
Tarımsal üretimde amaç, mümkün olan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Tarımsal üretimde bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için gerekli girdiler arasında kimyevi gübreler önemli yer tutar. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu; dengeli düzenli gübrelemedir. Su, ilaç, tohumluk, gübre, makine vb. zirai girdilerin etkileri dikkate alındığında; Tek başına gübrenin mahsul verimini % 50 -70 kadar arttırdığı tespit edilmiştir. Bu ise toprak analizi ile mümkündür. Toprak analizi ile tarımsal üretim yapılacak arazide bitkinin büyümesi ve gelişmesini sağlayan besin maddelerinin miktarları tespit edilir. Analiz sonuçlarına göre uygun gübre cinsleri, miktarları, kullanım zamanları ve yöntemleri belirlenir. Böylece hem eksik bitki besin maddeleri toprağa tam olarak geri verilmiş hem de gereksiz harcamalardan kaçınılmış olur. Böylece insan sağlığı, toprağımızın sağlığı ve çevremizin korunmasını sağlamış oluruz. Çiftçilerimizin toprak analizi konusuna önem vermelerini talep etmekteyiz.
TOPRAK ANALİZİ NEDİR?  NİÇİN YAPILIR?
Toprak analizi, belli bir tarla toprağının gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan bir metottur. Belirli bir tarlayı temsil eden toprak örneği, laboratuvarlarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarları bulunur. Böylece ekilen bitkinin iyi mahsul vermesi için hangi gübrelerin verileceği ortaya konur. Toprağımızı analiz ettirmeden önce gübreleme yaparsak büyük hataya düşeriz. Gereğinden fazla gübre kullanılır, fazla gübre toprağa ve bitkiye zarar verir. İhtiyaçtan daha az gübre kullanılır, üründe azalma olur. Yanlış cins gübre kullanılır, bu da ürüne ve toprağa zarar verir. Gübreyi uygun zamanda şekilde vermezsek istenilen miktarda ürün alamayız. Yetiştirilecek ürünün cinsi doğru olarak tayin edilemez. İşte bu gibi hatalara düşülünce de gübreden beklenilen faydalar sağlanamaz. Bu nedenle Gübre Kullanmadan Önce Mutlaka Toprak Analizi Yapılmalıdır.
TOPRAK ÖRNEKLERİ NE ZAMAN ALINMALIDIR?
Toprak örnekleri ekimden veya gübre kullanım tarihinden 1.5-2 ay önce alınmalıdır. Numune alınan toprak tavda olmalı; çok kuru, yağışlı ve donlu dönemlerde numune alınmamalıdır. Tarla bitkileri için her ekim döneminden önce toprak örneği alınarak tahlil ettirilir. Çok yıllıklarda ise, aynı arazi için birkaç yılda bir(4-5 yıl) toprak örneği alınarak tahlil yaptırılabilir.
Önümüzdeki patates üretim sezonu için Mart-Nisan aylarında ekim ya da dikim yapılmadan önce hububat üretimi için Eylül – Ekim aylarında üreticilerimiz mutlaka toprak numunesi alarak analiz yaptırmalıdır. Böylelikle tarımda karlılığın temelini oluşturan girdi maliyeti yani gübre kullanımının azaltılması ile üreticilerimize maddi katkının yanında fazla gübre kullanılmaz böylelikle topraklarımızın da kirlenmesinin önüne geçmiş oluruz.
DESTEKLEMELER
Mazot ve Gübre desteğinden faydalanmak için, 50 da ve üstü arazisi olan üreticilerimiz toprak analizi mutlaka yaptırmak zorundadır. Bakanlığımız tarafından toprak analizi yaptıran üreticilere dekara 2,5 TL de analiz desteği verilmektedir.
2014 yılında İl Özel İdaresi – Valilik – İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Proje kapsamında  % 100 destekli proje yapılmış, toplam 1101 adet analiz ücretsiz yapılmıştır.2015 yılında % 70 destekli proje kapsamında 744 adet analiz, 2016 yılında ise % 70 destekli 459 adet analiz laboratuvarımızda yapılarak analiz sonuçları değerlendirilerek üreticilerimiz bilgilendirilmiştir. Bakanlığımızın belirlediği ücretler ile analizler yapılmakta olup, 2017 yılında yine %70 destekli analizlere devam edilmektedir.
Özellikle patates hasadı yapılan alanlarda, topraklarımızda eksilen bitki besin elementlerinin ve toprağımızın verim durumunun ölçülebilmesi için mutlaka hububat ekimi öncesi Toprağımızı ve cebimizi korumak için; TOPRAK ANALİZLERİMİZİ YAPTIRALIM.
Konu hakkında açıklamada bulunan İl Müdür Vekili Fahri TETİK;
"İl Özel İdaresinin %70 katkısıyla gerçekleşen proje sayesinde vatandaşlarımızı normalde 58 lira olan toprak analizini 17.40 lira karşılığında yaptırabileceklerdir. Vatandaşlarımız toprak analizi sayesinde bilinçli gübre kullanarak zamanında ve yeteri kadar gübre atarak hem bilinçsiz gübre kullanımından kaçınılmış, çevre kirliliğini önleme adına pozitif etkinin yanı sıra hem de fazla gübre kullanımından kaynaklanan girdi maliyetlerini düşürebileceklerdir. Vatandaşlarımızı İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresinin ortak çalışmasına katılmaya davet ediyorum" dedi.

''