17.5.2017 / Gösterim Sayısı : 532

Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Örnek Uygulama

#Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Örnek Uygulama
​İlimizde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde örnek bir uygulama yapılmaktadır. Merkez Ömerler Köyü Tarımsa Kalkınma Kooperatifi, ortaklarının Makine Ekipman ihtiyaçlarını Kooperatif aracılığı ile karşılamaktadır. Ülkemizde ve İlimizde tarım işletmelerinin küçük ölçekli olması nedeniyle, pahalı makina ekipmanların çiftçiler tarafından satın alınamaması ya da satın alınan makine ekipmanların çok kısa bir kullanım sonucu, yıl boyunca atıl olarak kalması gibi verimliliği olumsuz etkileyen mevcut durumun Kooperatif aracılığı ile alınan makinaların kooperatif ortakları tarafından ortak kullanması uygulaması ile büyük bir tasarruf sağlanmakta, ayrıca makina kullanım oranı yükseltilerek verimliliğin önü açılmaktadır.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail TAŞ ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan ŞEN, Ömerler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yaptıkları ziyarette, bu güzel uygulamayı yerinde incelediler. Aynı zamanda köy muhtarı olan Kooperatif Başkanı İlyas ŞENER, Kooperatife ait makina parkını gezdirerek, ortakların makinalardan nasıl yararlandırıldığını anlattı. Kooperatifin makina parkı için hiçbir görevlendirme yapılmadığını, ortakların ihtiyacı olan makinayı parktan alarak kullandığını ve işi bitince yerine koyduğunu anlatarak, ortaklarının büyük bir sorumluluk bilinci ile hareket ettiğini, ancak makinaların bozulması durumunda tamir edilmesinin zaman alıcı ve masraflı olduğunu anlatmıştır. Köyün en önemli makine ihtiyacının Hububat tohumlarını eleyecek bir Selektör olduğunu, ancak sadece köyü açısından pahalı bir makine olduğunu, bu nedenle alamadıklarını, çevre köylerin ihtiyacını da karşılayacak şekilde köyleri için selektör verilmesi durumunda Kooperatif binasına kurarak çevre köylerin tohumlarını da eleyerek milli gelire büyük bir katkının sağlanabileceğini dile getirerek, devletin bu konuda bir katkısı olması halinde kooperatifi tarafından takviye edilerek çevre köylerin kullanımına sunmak istediklerini anlatmıştır.
İl Müdürü İsmail TAŞ Kooperatifin bu örnek uygulamasından dolayı kendilerini tebrik ederek İl Müdürlüğü olarak Kooperatiflerin gelişmesi ve böyle örnek uygulamaların teşvikçisi olduklarını anlatmıştır. Ortak Makina Kullanımı uygulamasının Türk Tarımında en önemli konulardan birisi olduğunu söyleyerek Ortak makine kullanımın faydalarını ve bu örnek uygulamayı şu şekilde değerlendirmiştir:
Makina sahibi işletmeler kendi işlerini bitirdikten sonra atıl kalan mekanizasyon kapasitelerini, diğer işletmelerde ücret karşılığı kullandırarak maddi bir kazanç sağlamaktadır. Bu köyde bu işlem Kooperatif aracılığı ile yapıldığı için bahsedilen kazanç bütün ortaklara dönmüş olmaktadır. Arazi ya da sermaye yetersizliği nedeniyle makina satın alamayan işletmeler de, makina kullanım imkanına kavuşmaktadır. Ortak makina kullanımı sayesinde, makinanın işleyeceği alan artmakta ve böylece birim alana düşen makina masrafları azalmaktadır. Aynı makinanın kullanımı sürekli aynı operatörün kontrolünde olduğu için, operatör daha verimli bir şekilde çalışmaktadır. Bu köyde herkes kendisi kullandığı için makinaların sık arızalanması ve tamir masraflarının büyük olması sonucunu doğuracağından, Kooperatifin makine parkını biraz daha geliştirip büyüterek bir operatör görevlendirmesinin daha güzel olacağını belirtmiştir.  İşlenecek alanın artması sonucunda,  makinaların hizmet ömrü daha kısa zamanda sona ereceğinden, bunların yerine yeni ve daha gelişmiş makinalar satın alınabilmektedir. Makinaların daha sık yenilenmesi ile tarım makinaları sektörünün de gelişmesine destek olunmaktadır.  
Tarımda ortak makina kullanımının yararlarının yanı sıra bazı durumlarda ortaya çıkabilecek muhtemel sakıncaları da şu şekilde özetlenebilir:
Belirli bir bölgede aynı zamanda, aynı özellikteki işler yapıldığından, iş zamanında makina her an hazır olmayabilir. Makina parkının yeterli olmaması ya da ortak sayısının makina kapasitesinin üzerinde olması durumunda, makina kullanımında sıra sıkıntısı yaşanabilir. Makinaların bilinçsiz ve sorumsuz kişilerce kullanılması durumunda, makinaların arıza yapma riski yükselir. Ortakların kişiliklerinden kaynaklanan bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir.
Olumlu ve olumsuz yanları ile değerlendirildiğinde; Kooperatif Bünyesinde Ortak Makina kullanımı çok büyük bir başarıdır, Tarıma büyük bir katkıdır. Ortaklarının örnek davranışları dolayısı ile de büyük bir Kooperatifçilik örneği sergilenmektedir. Bu nedenle Ömerler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yöneticileri ve ortaklarını tebrik ettiğini belirtmiştir.

''