3.5.2017 / Gösterim Sayısı : 290

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarla İlgili 11. Etap Uygulama Toplantısı Yapıldı

#11. Etap Uygulama Toplantısı
​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) kapsamında, İlimizden hibe almaya hak kazanan yatırımcılara yönelik  İl Proje Yürütme Birimince  bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müdür vekili Nuri ERİKLİ, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür vekili Kamil Çağrı BAYDAŞ' ın yanı sıra İl Proje Yürütme Birimi personelleri ile hibe almaya hak kazanmış olan yatırımcılarımız ve danışmanlık kuruluşları katılmıştır.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdür vekili Nuri ERİKLİ "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" ile 2006 yılından bu yana ilimizde 120 yatırım için yaklaşık 37.300,00 TL hibe sağlandığını ifade ederek; ilimizde KKYDP ve benzer programlar ile sağlanan yatırımlar ile üretilen tarımsal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve yeni istihdam olanaklarının sağlanması yanı sıra tarımda sürdürülebilirlik açısından da avantajlar kaydedileceğine dikkat çekmiştir.
2017 yılı uygulamalarına yönelik KKYDP 11.Etap kapsamında ilimizde 6 deri işleme tesisi, 2 tarımsal üretime yönelik sabit yatırım tesisi, 1 et ve et ürünleri işleme tesisi için gerekli makine ekipman temini projeleri için 11.731.417 TL tutarında yatırımın yapılması hedeflenmektedir.
Toplantıda yatırımcılara hibe sözleşmesi ve satın alma işlemleri hakkında sunum yapılarak dikkat edilmesi gereken hususlar ve izlenmesi gereken yol ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra soru ve cevap kısmına geçildi. Katılımın büyük ölçüde yoğun olduğu toplantıda yatırımcılar, projelerin hayata geçirilmeden önce bilgilendirilme toplantısının yapılmasından memnun olduklarını ifade ettiler.

''