13.2.2017 / Gösterim Sayısı : 895

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık Sınavı Başvuruları 13-24.02.2017 Tarihleri Arasında Kaçırmayın

​Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende olarak satışında kimlerin yetkili olduğu, bayi ve toptancıların sorumlulukları, depolanması ve satışlarının kontrolü ile ilgili usul ve esaslar, 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre Bakanlığımızca düzenlenmektedir. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi gereği 2017 yılında uygulanacak sınav, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi'nce 08  Nisan  2017  Cumartesi  günü  saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri sınava katılabilecektir. Sınav başvurularının 13.02.2017  -24.02.2017  ( en  geç  saat  17.00'ye kadar  ) tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi'nin https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden yapılması gerekmektedir.

Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı​ TIKLAYINIZ

''